Bezig met laden...

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op basis van de nieuwe wet besteedt Ondernemers Schimmert nog eens extra zorg aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zodat u zeker weet dat uw gegevens in veilige handen zijn.

Privacyverklaring Ondernemers Schimmert
Ondernemers Schimmert respecteert de privacy van bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van informatie over onze stichting. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie heeft met onze stichting, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Ondernemers Schimmert
info@gosschimmert.nl

Op de Bies 6, 6333 BX Schimmert

 

Aanpassen privacy verklaring
Ondernemers Schimmert behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.